BENVINGUTS
va | es | it | en

rutes turÍstiques

“FANG I AIGUA A LA SAFOR”

10:00 h Recepció del grup a la Plaça: Benvinguda i breu explicació de les activitats de la ruta.

10:15 h Visita a l’Església Parroquial dels Sants Joans. Es va constituir a la fi del segle XVI, abans era una rectoria de moriscos pertanyent a Oliva. L’església té la tipologia característica de l’arquitectura religiosa de l’època. Considerem que hi ha hagut, almenys, dues intervencions que han ampliat l’església per la part de l’evangeli. La primera, executada entre la fi del segle XVII i el començament del XVIII,

que afecta fonamentalment a les capelles laterals i a la façana. La segona, duta a terme al primer quart del segle XIX, que comporta la construcció d’una nova capella, dedicada a Sant Blai, a l’altura del creuer.

10:45 h Visita a la Col·lecció museogràfica de Potries situada en un edifici que constitueix un magnífic exemple de l’arquitectura senyorial del segle XVII al nostre àmbit rural. Una acurada restauració al començament dels anys 80 va fer possible la conservació d’aquest edifici, així com d’alguns singulars elements, com són les reixes de la façana, els interessants paviments ceràmics o el bigam de fusta original de la casa. En ell s’ubiquen les dependències de l’Ajuntament de Potries. A la Col·lecció podem veure: Evolució històrica de la producció ceràmica a Potries, mostra selectiva de materials romans o de ceràmica de foc, els centres de producció, el procés de producció, productes i comercialització, els artesans del fang.

11:45 h Visita a la Cassoleria d’Àngel Dominguez. Ens trobem davant l’ùltim testimoni de la important activitat terrissera al municipi de Potries. Està situada a un sector del casc urbà on es localitzaven vàries terrisseries, concretament tenim documentades en aquest sector cinc indústries en producció al començament de segle XX.

12:45 h Visita a l’Ermita del Santíssim Crist de l’Agonia. L’ermita es localitza al cim d’un petit monticle. En front de l’edifici hi ha una placeta que constitueix un vertader balcó sobre l’horta amb unes magnífiques vistes. L’ermita tal com hui la coneixem, es va construir a mitjan del segle XIX, encara que amb anterioritat hi havia una petita construcció que albergava la imatge del Crist, portada allí després de la mort dels seus propietaris l’any 1799. Arquitectònicament es pot enquadrar dins dels corrents neoclassicistes, de tall radical, que es prolonguen durant la primera meitat del segle XIX.

14:00 h Dinar

16:00 h La ruta de l’aigua. La situació del terme de Potries al costat del riu Serpis i al començament de la planura que s’estén fins a la mar ha fet d’aquest territori un lloc estimat per a l’aprofitament de la terra i de l’aigua derivada del riu. Hi ha un conjunt patrimonial relacionat amb la xarxa de distribució de l’aigua, en una comarca eminentment agrícola i de regadiu, d’excepcional interés. És una proposta d’itinerari al voltant d’elements com séquies, partidors d’aigua, files o molins, i que, amb el fil conductor de l’aigua, suposa una magnífica lliçó d’història.