restauracio
AJUDES A LA REHABILITACIÓ DE CASES DE TIPOLOGIA TRADICIONAL (Ajuntament de Potries)

L'Ajuntament de Potries ha obtingut la Declaració d'Àrea de Rehabilitació d'àmbit Rural, amb l'objectiu d'impulsar la rehabilitació urbana del centre històric i millorar el seu entorn. Aquesta Declaració suposarà  per als veïns i veïnes de l'àrea, l'obtenció de majors nivells d'ajudes a les actuacions de rehabilitació d'edificis i vivendes promogudes per aquestos.

Actuacions per a subsanar deficiències en façanes, cobertes, fonamentació, forjats, sanejament i evacuació d’aigües pluvials, sistemes elèctrics, barreres arquitectòniques, obres de distribució d’espais interiors (serveis, cuina, il.luminació,…), sistemes per a l’obtenció ACS, plaques solars, etc

Si estàs interessat/da i vols conéixer quines són les CONDICIONS GENERALS i els REQUISITS, descarregat “la Guía informativa de ayudas para la rehabilitación de una casa de tipología tradicional en Áreas de Rehabilitación".

A més de les ajudes de la Generalitat i el Ministeri, podràs obtindre una bonificació de fins el 2% en l’impost sobre construccions i obres municipals.

Vore Mapa de l’Àrea de Rehabilitació

MÉS INFORMACIÓ A:

Oficina Comarcal de Rehabilitació d’Edificis
(OCRE)
Gandia
C/ Hermanas Carmelitas, 2
(Edif. Mercat Municipal)
Telf: 96.295.94.91

 

 

Ajuntament de Potries
AREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
Telf.: 96.280.05.88
 Horari: dimarts, de 17 a 20 h.
Més info: www.potries.org