BENVINGUTS
va | es | it | en

INFOPOTRIES

ACCÉS A INFORMACIÓ MUNICIPAL PER SMS-EMAIL

Vull rebre informació municipal, a través de missatges SMS a mòbils i/o per EMAIL, per a conéixer:

Agenda Cultural
Novetats Arxiu Municipal (només servei Email Veïnal)
Bans (només servei Email Veïnal)
Notícies (Informació General) (només servei Email Veïnal)
Butlletí d´Informació Municipal (BIM)
Desenvolupament Local

Dades personals

DNI – NIE Pasaport
Nom i Cognoms
Adreça
Població
Móbil
E-mail

Recibir información por:

Movil E-mail
  

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les Dades Personals del present formulari són arreplegats sota el consentiment de l'afectat i seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al Sistema d'Informació de l'Ajuntament de Potries. L'ús d'aquestes dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal, podent procedir-se a la seua cessió o comunicació a altres Administracions Públiques o tercers en els supòsits previstos en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els interessats podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través dels serveis de l'Ajuntament de Potries.

 

 

AVALEM JOVES PLUS

DIPUBECA MODALITAT POST

25 N Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

DIVER CONTES

NOU HORARI AUTOBUSOS A PARTIR DEL 3 DE JULIOL DE 2017

PLA DE CREMES 2017-2018: Del'1 d'octubre al 30 de juny

CONEIX EL NIVELL DE PRE-EMERGÈNCIA D'INCENDIS I METEOROLÒGICA DE POTRIES

HORARI BIBLIOTECA I JUTJAT DE PAU

VOLS REBRE ELS BANS I AVISOS AL TEU TELÈFON? DESCARREGA’T LA APP “POTRIES REPORT” (EN PROVES)

HORARIS D'ATENCIÓ DE LES REGIDORIES

CONSULTEU EL PLÀ D'ACCIÓ MUNICIPAL D'ENERGIA SOSTENIBLE DE POTRIES

SISTEMA DE FITXES PER A IL•LUMINACIÓ DEL FRONTÓ

SEGUEIX-NOS A LES XÀRXES SOCIALS