BENVINGUTS
va | es | it | en

L’AJUNTAMENT T’ESCOLTA !

AVISOS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Si vols comentar-nos qualsevol cosa sobre un assumpte municipal, suggeriment, queixa o millores que creus que es podrien fer o qualsevol altre tema no dubtis en fer-lo. Pretenem millorar dia a dia i les opinions dels nostres veïns són fonamentals.

Dades personals

*DNI – NIE Pasaport
*Nom i Cognoms
*Adreça
*Telèfon
Email

Forma de resposta:

Telèfon Email
Correu Sens resposta
  

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les Dades Personals del present formulari son recollides baix el consentiment de l’afectat i seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al Sistema d’Informació de l’Ajuntament de Potries. L’ús de dites dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal, podent procedir-se a la seua cessió o comunicació a altres Administracions Públiques o tercers en els supostos previstos en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els interessats podran exercitar els drets d’accés, cancelació, rectificació i oposició a través dels serveis de l’Ajuntament de Potries.

 

 

AVALEM JOVES PLUS

HORARI AUTOBUSOS

ART AL CARRER - TRIES ART - SANT BLAI 2018

PLA DE CREMES 2017-2018: Del'1 d'octubre al 30 de juny

CONEIX EL NIVELL DE PRE-EMERGÈNCIA D'INCENDIS I METEOROLÒGICA DE POTRIES

HORARI BIBLIOTECA I JUTJAT DE PAU

VOLS REBRE ELS BANS I AVISOS AL TEU TELÈFON? DESCARREGA’T LA APP “POTRIES REPORT” (EN PROVES)

HORARIS D'ATENCIÓ DE LES REGIDORIES

CONSULTEU EL PLÀ D'ACCIÓ MUNICIPAL D'ENERGIA SOSTENIBLE DE POTRIES

SEGUEIX-NOS A LES XÀRXES SOCIALS